Sign in
Arm Eng Rus
«ԱՍՍԱԹ» ՍՊԸ (Attention: restriction applied)

BOR declarations
Real Owners Declaration
Declaration date 04/03/2022
Data
Name
«ԱՍՍԱԹ»
Name in english
Public Service Number
77.110.00569
Registration date
1999-04-22
Declaration type
Is company listed?
No
Special participation
Listed company
Personal data
First name
Ռադկա
Second name
Last name
Կրչմալովա
Father name
First name in english
Radka
Second name in english
Last name in english
Krchmalova
Patronic name in english
Birth date
03/13/2021
Citizenship
Չեխիա
Notes on having a political power
Has political influence?
No
Workplace
Employer name
Gabison Invest sro
Position
Address
Country name
Չեխիա
Region name
-
Community name
Պրահա
Residence
Ստարոյե Մեստո
Street
Ռիբնա
Postal code
-
Building type
Building
Building
716
Building
24
Working type
Combined
Company data
Employer name
Zlato, as
Position
Address
Country name
Չեխիա
Region name
-
Community name
Պրահա
Residence
Ստարոյե Մեստո
Street
Օվոցնի տրհ
Postal code
-
Building type
Building
Building
572
Building
11
Base of beneficial ownership
<b>1. </b>Together with an individual or an affiliated person, controls or owns at least 10 percent of the authorized capital of the Organization (regardless of the size in the case of a person with political influence)
Yes
Number of shares
<span class="warning-field">(Not filled)</span>
Participation size
24 %
Participation type
04/02/2019
The beneficial owner has in capital of the Organization:
Indirect involvement
Personal data
First name
Դանիել
Second name
Last name
Տռնովեց
Father name
First name in english
Daniel
Second name in english
Last name in english
Trnovec
Patronic name in english
Birth date
05/22/1977
Citizenship
Չեխիա
Notes on having a political power
Has political influence?
No
Workplace
Employer name
Zlate sporeni sio
Position
Address
Country name
Չեխիա
Region name
-
Community name
Պրահա
Residence
Լիբե
Street
Կովանեչկա
Postal code
-
Building type
Building
Building
2105
Building
4
Working type
Combined
Company data
Employer name
Zlato, as
Position
Address
Country name
Չեխիա
Region name
-
Community name
Պրահա
Residence
Ստարոյե Մեստո
Street
Օվոցնի տրհ
Postal code
-
Building type
Building
Building
572
Building
11
Base of beneficial ownership
<b>1. </b>Together with an individual or an affiliated person, controls or owns at least 10 percent of the authorized capital of the Organization (regardless of the size in the case of a person with political influence)
Yes
Number of shares
<span class="warning-field">(Not filled)</span>
Participation size
24 %
Participation type
The beneficial owner has in capital of the Organization:
Indirect involvement
Personal data
First name
Պյոտր
Second name
-
Last name
Վաստիկ
Father name
-
First name in english
Petr
Second name in english
Last name in english
Vastik
Patronic name in english
Birth date
05/20/1965
Citizenship
Չեխիա
Notes on having a political power
Has political influence?
No
Workplace
Employer name
Zlato, as
Position
Address
Country name
Չեխիա
Region name
-
Community name
Պրահա
Residence
Ստարոյե Մեստո
Street
Օվոցնի տրհ
Postal code
-
Building type
Building
Building
572
Building
11
Working type
Sole
Base of beneficial ownership
<b>1. </b>Together with an individual or an affiliated person, controls or owns at least 10 percent of the authorized capital of the Organization (regardless of the size in the case of a person with political influence)
Yes
Number of shares
<span class="warning-field">(Not filled)</span>
Participation size
24 %
Participation type
The beneficial owner has in capital of the Organization:
Indirect involvement
Personal data
First name
Մհեր
Second name
Last name
Պողոսյան
Father name
First name in english
Mher
Second name in english
Last name in english
Poghosyan
Patronic name in english
Birth date
04/18/1990
Citizenship
Հայաստան
Notes on having a political power
Has political influence?
No
Workplace
Employer name
Լուսաջուր Վենչերս Ինվեստ ՍՊԸ
Position
Address
Country name
Հայաստան
Region name
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
Community name
ՍԵՎԱՆ
Residence
ՍԵՎԱՆ
Street
Նալբանդյան
Postal code
1501
Building type
Building
Building
Building
19
Working type
Sole
Base of beneficial ownership
<b>1. </b>Together with an individual or an affiliated person, controls or owns at least 10 percent of the authorized capital of the Organization (regardless of the size in the case of a person with political influence)
Yes
Number of shares
<span class="warning-field">(Not filled)</span>
Participation size
20 %
Participation type
The beneficial owner has in capital of the Organization:
Indirect involvement
Comments
Additional notes
Հայտնում ենք Ձեզ, որ 03.06.2021թ-ին << ԱՍՍԱԹ>> ՍՊԸ-ում կատարվել է կանոնադրական կապիտալի փոփոխություն, կանոնադրության փոփոխություն(կանոնադրության լրացում/փոփոխություն), Առանձնացում: << ԱՍՍԱԹ>> ՍՊԸ-ից առանձնացել է << ԱՍՍԱԹ-Մ>> ՍՊԸ-ն: << ԱՍՍԱԹ>> ՍՊԸ-ի իրական շահառուների ցանկում որևէ բան փոփոխության չի ենթարկվել: