Sign in
Arm Eng Rus
«ՄՈՒԼՏԻ ԹՐԵՅԴ ՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ - "MULTI TRADE HOUSE" LLC
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 273.110.1079289 / 2019-06-17
Tax ID: 02699538
Z-Code: 51667111
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ ARMENIA
ԴՄԻՏՐԻ ՍԱՐԿԻՍՅԱՆ ՍՈԿՐԱՏԻ ARMENIA
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.