Sign in
Arm Eng Rus
«ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ՔՈԹԹՈՆ ՌՈԴ» ՍՊԸ - "TSARUKYAN COTTON ROAD" LLC
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 286.110.1068725 / 2019-04-11
Tax ID: 02695681
Z-Code: 51561478
Obsoleted by: 286.110.1068725 / 2019-04-11
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ ARMENIA
ԳԱԳԻԿ ԽԱՉԻԿՅԱՆ ՍՈՒՄԲԱՏԻ ARMENIA
ԱՄՄԱՐ ՍԱԲԲԱՂ (Մասնակցությունը դադարեցված է) Syria
ՖԱՈՒԶԻ ԱԿՖԱԼԻ (Մասնակցությունը դադարեցված է) France
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.