Sign in
Arm Eng Rus
«ԱԼԼԵՐ ԱՔՎԱ ԷՅ ԷՄ» ՍՊԸ - "ALLER AQUA AM" LLC
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 99.110.1006888 / 2018-02-22
Tax ID: 04427876
Z-Code: 50943106
Obsoleted by: 99.110.1006888 / 2018-02-22
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ ARMENIA
ՌԱԶՄԻԿ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ՀՈՎԻԿԻ ARMENIA
ԱԼԼԵՐ ԱՔՎԱ ՊՈԼՍԿԱ  
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.