Sign in
Arm Eng Rus
«ԱՐԳԵՅՄ» ՍՊԸ
Status Dissolved
Registration number: 286.110.04978 / 2003-05-08
Tax ID: 02567617
Z-Code: 39075052
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ARMENIA
ԱՎԱԳՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ARMENIA
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ ARMENIA
ՄԵԼԻՔՅԱՆ ԱՐՏԱՇԵՍ ARMENIA
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.