Sign in
Arm Eng Rus
«ՄՈՆՏԵԲԻԱՆԿՈ» ՍՊԸ - "MONTEBIANCO" LLC
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 286.110.871463 / 2015-09-10
Tax ID: 02641884
Z-Code: 49588857
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
ԳԱԼՈՒՍՏ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ԱԶԱՏԻ ARMENIA
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.