Sign in
Arm Eng Rus
«ՍԱԳԱՏԻ ՖԻՇ» ՍՊԸ - SAGATI FISH LLC
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 77.110.64490 / 2012-01-30
Tax ID: 03812527
Z-Code: 41519125
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
Ալվինա Գրիգորյան (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
Տարիել Բարսեղյան (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
Գարիկ Սալոյան France
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.