Sign in
Arm Eng Rus
«ՈՒԻԼԻԱՄՍ ԻՆԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ՍՊԸ
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 269.110.03444 / 2008-02-29
Tax ID: 02243513
Z-Code: 39273346
Obsoleted by: 269.110.03444 / 2008-02-29
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՆԻԿԻՏԱ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
ՈՒԻԼԼԻԱՄՍ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ԻՆԿ.  
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.