Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
Փաստաթղթերի ձևեր

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. Սույն բաժնում ներկայացված փաստաթղթերի ձևերը նախատեսված են քաղաքացիներին օժանդակելու, նրանց կողմից պետական գրանցման համար ներկայացվող փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները հեշտացնելու նպատակով: Ներկայացված ձևերը բլանկներ չեն և նախատեսված չեն դրանց վրա համապատասխան հավելագրումներ կատարելու համար:
2. Այն դեպքում, երբ ներկայացված ձևում դրված է փակագիծ և նրանում ներառված է «կամ» բառով սկսվող մեկ այլ արտահայտություն, ապա անհրաժեշտ է ընտրել նախատեսված տարբերակներից մեկը՝ ելնելով ներկայացվող փաստաթղթի բովանդակությունից և պետական գրանցման առանձնահատկությունից: