Вход в систему
Arm Eng Rus
«ՄՈԻԼՏԻ ԴԻՍԹՐԻԲՅՈՒՇՆ» ՍՊԸ - ООО "МУЛЬТИ ДИСТРИБЮШН"
Статус Деятельность прекращена
Регистрационный номер: 286.110.21271 / 2011-04-28
Налоговый идентификатор: 02598789
Z-код: 41107618
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Учредитель(и)
Имя Фамилия: / Наименование компании: Гражданство:
ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ АРМЕНИЯ
 
Для того чтобы просмотреть полную запись о компании Вы должны войти в систему а затем заплатить за просмотр записи.