Вход в систему
Arm Eng Rus
«ՄՈՒԼՏԻ ՌԵՍՏ ՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ
Статус В гос. реестре не записана информация о процессе ликвидации или прекращении деятельности юр. лица
Регистрационный номер: 286.110.04085 / 2000-12-26
Налоговый идентификатор: 02555281
Z-код: 37493865
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Учредитель(и)
Имя Фамилия: / Наименование компании: Гражданство:
ԱԳԻ ՊՐԻՄԱ  
ՖՈՐՏԷՔՍ ԻՆՎԵՍԹՄԵՆԹՍ ԳՐՈՒՓ (Մասնակցությունը դադարեցված է) АРМЕНИЯ
 
Для того чтобы просмотреть полную запись о компании Вы должны войти в систему а затем заплатить за просмотр записи.