Sign in
Arm Eng Rus
«ՎԻՔԻՄԵԴԻԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԿ - «VIQIMEDIA HAYASTAN» GITAKRTAKAN NGO
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 211.171.767514 / 2013-05-14
Tax ID: 00123832
Z-Code: 48549365
Obsoleted by: 211.171.767514 / 2013-05-14
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.