Sign in
Arm Eng Rus
«ՕՐՍԻՍ ԱՐՄՍ» ՍՊԸ - "ORSIS ARMS" LLC
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 42.110.956911 / 2017-05-04
Tax ID: 03544655
Z-Code: 50443334
Obsoleted by: 42.110.956911 / 2017-05-04
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԱՐԹՈՒՐ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԺՈՐԺԻԿԻ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
ԳԵՎՈՐԳ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ ARMENIA
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.