Sign in
Arm Eng Rus
«ԲԱԳՐԱՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ - "BAGRAT GROUP" LLC
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 273.110.849946 / 2015-03-18
Tax ID: 02636112
Z-Code: 49373681
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ՍՈՖԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՆԱՊՈԼԵՈՆԻ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
ԳԱԲՐԻԵԼ ՉՈԽԵԼԻ (Մասնակցությունը դադարեցված է) Georgia
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.