Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
17.03.2017 թվական

Այսուհետ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տրամադրվող քաղվածքում չի լինելու իրավաբանական անձանց բաժնեմասերի նկատմամբ գրանցված սահմանափակումների և ծանրաբեռնումների առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ գրառում:
Սահմանափակումների և ծանրաբեռնումների վերաբերյալ տեղեկատվություն կտրամադրվի առանձին քաղվածքով: Վճարի չափը 3000 դրամը, հաշվեհամարն է՝ 900013194049: