Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
15.02.2017 թվական

Այսուհետ իրավաբանական անձանց պետական գրանցումը, փոփոխությունների պետական գրանցումը, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների պետական հաշվառումը, փոփոխությունների պետական հաշվառումը  հավաստվում են պետական միասնական գրանցամատյանից տրված քաղվածքով: Քաղվածքը տրվելու է վկայականի և ներդիրի փոխարեն: